Vi uppdaterar vår web

Vi jobbar för tillfället för fullt med att uppdatera vår webbsajt till en ny och modern design!
Inom kort kommer vi släppa den nya designen, välkommen tillbaka när den har släppts!

Självklart når du oss fortfarande via telefon eller mail. Se nedan för kontaktuppgifter, eller ring till vår växel: 08-448 72 60

Försäljning

Roger Wickman
Tel: 08-448 72 61
roger.wickman@hisselektronik.se

Försäljning & Beredning

Roger Betzén
Tel: 08-448 72 62
roger.betzen@hisselektronik.se

Försäljning & Beredning

Björn Carlsson
Tel: 08-448 72 63
bjorn.carlsson@hisselektronik.se

Logistik

Vladimir Portocarrero
Tel: 08-448 72 67
vladimir.portocarrero@hisselektronik.se