Change language:
 
Energiåtervinning ERS
2017-01-25
Skrivet av: Roger Wickman

ERS 2G Front
Idag är energiåtervinning i allra högsta grad påtaglig och man kan finna en uppsjö olika lösningar vilket i sig är bra.

Så vad ska man ha i åtanke när man står i valet av Energiåtervinningssystem för hissar. Ja, det finns en del punkter som vi tycker att man ska titta på:

 

- Vart tar den överblivna energin vägen och hur.

ERS lagrar den överblivna energin i ultrakondensatorer, och den energin förs tillbaka och används av samma hiss den kom ifrån. Likadan teknik används inom lokindustrin och i bilindustrin.

På så sätt får den som investerat i energiåtervinning helt säkert nytta av sin investeringen. I andra system skjuts den överblivna energin ut på det publika nätet där vem som helst som är ansluten drar nytta av besparingen.

 

- Installation.

ERS ansluts till DC bus steget P(+) och N(-) på frekvensstyrningen, vilket som gott som alltid är tillgängligt.

 

- Vad använder man för teknik, blybatterier?

ERS använder sig av superkondensatorer som kan laddas upp till 6,3Kw, 60000 jules, och upp till 98% effektivitet.

 

- Kommer hissen fortfarande fungera om enheten för regenerering mot förmodan går sönder.

Absolut, ERS behöver inga signaler från hissens styrsystem.

 

- Kan systemet anpassas mot andra system.

Absolut, ERS är ett helt självstående system som kan användas på alla typer av frekvensstyrningar, allt från befintliga till nya.

 

- Service av systemet.

ERS kräver ingen service eller för den delen utbyte av komponenter.

 


Projekt Mora Lasarett
2013-01-29
Skrivet av: Roger Wickman


För ca 100 år sedan, den 9 januari 1912, kom den första patienten till Mora lasarett. Det var en pojke från Bergkarlås som kom in med ett lårbensbrott efter en skidskada, en skada som på den tiden innebar en vårdtid på 50 dygn. 100 år senare moderniseras hissarna i ett av stegen för effektivisering av vården på lasarettet. Mora Lasarett, beläget i Dalarna, är Moras största arbetsplats med cirka 800 anställda.

 Projekt Mora Lasarett, 6 hissar i trafiksystem.

 

Modernisering av 2st personhissar och 4st säng/transporthissar i huvudbyggnaden för att höja tillgängligheten, driftsäkerheten och energieffektiviteten. Moderniseringen omfattar bl. a ombyggnad med nya växellösa maskiner inklusive styrenheter, apparatskåp samt givare, nya automatiska korg- och schaktdörrar, nya ytskikt, manöverpaneler mm. Samtliga hissar har 9 stannplan med enkel automatdörr.

Tidplan:

 • Projektering juli 2011
 • Byggstart våren 2012
 • Färdigställande feb 2013

Besiktning 14 feb 2013

 

Systemet är utrustat med Bluemodus (energisparläge) i 3 delar:

 1. Släckning/Dimming av Korgbelysning.
 2. Släckning av Våningsvisare.
 3. Energisparläge "Save mode" för Frekvensstyrning.

Hissarna är även utrustade med:

 • Återmatning "Revcon" av överbliven effekt till elnätet.
 • Energimätning i realtid och klartext i display.

I/O från CANopen-Lift:

Yttre anrop samt prioriterade anrop av hissar sker direkt via I/O på våningsvisare FD4-CAN, dessa är fritt programmerbara. I detta fall betjänas:

-          I/O 1 Upp anrop.

-          I/O 2 Ned anrop.

-          I/O 3 Prioriterat anrop 1, Akuttransport.

-          I/O 4 Prioriterat anrop 2, Sängtransport, via induktiv slinga/mattransport via kortläsare

 

Korganrop samt öppnings/stängningsfunktioner av automatdörr sker via I/O-8 kort. Varje kort har 8 stycken kombinerade in- och ut gångar. Dessa funktioner kan med enkelhet programmeras till valfri funktion, antingen direkt från display på styrsystemet eller via det datorbaserade verktyget CANwizard.

 

Service mode:  

När det kommer till hissar i större grupper så kan det vara svårt att få tag i just den hissen man vill utföra servicen på. För att lösa detta problem så har varje hiss utrustats med en ingångsfunktion som försätter hissen i ett så kallat Serviceläge. När denna ingång blir aktiverad kommer hissen att kliva ur gruppsystemet, betjäna alla inneliggande korganrop för att sedan göra en resa till servicevåningen (programmerbar). Hissen öppnar och stänger dörrarna och startar sedan en resa 2400 mm nedåt (programmerbart). I detta läge är hissen i serviceläge.

 

 Enheter som ingår i CANopen-Lift för detta projekt:

 • Frekvensstyrning 3BF från Ziehl-Abegg AG.
 • Lastgivare AE12 från Henning GmbH.
 • CPU BP308 från Böhnke + Partner GmbH.
 • Absolut positionering Limax2 från Elgo.
 • Korg CPU CLK-03 från Böhnke + Partner GmbH.
 • I/O-8 kort i korgtablå från Hisselektronik Sweden AB.
 • CAP-01 i maskinrum för kortläsare från Böhnke + Partner GmbH.
 • Våningsvisare i korg  och utvändigt FD4-CAN från Safeline Sweden AB.
 • Diagnoskort  för CANopen-Lift bus LX-ADP01 från Hisselektronik Sweden AB.
 • WinMos-monitorering och statistik från Böhnke + Partner GmbH.

Nödtelefon:

Utrustad med SL6. Safelines senaste innovation som klarar upp till 6st BUS (tal) enheter med endast 4st kabelparter. 12V, 0V, signal hög, signal låg.

 

Kortläsare:

I korg och på yttre anrop, selekterat, kortläsarenhetens signaler går direkt in på ett så kallat CAP-01-kort som har 8st kombinerade in- och utgångar.

 

A3:

UCM, Unintended Car Movement, i enlighet med EN81-A3, kontroll av ofrivillig korgrörelse. Certifierad och godkänd av TÜV. Implementerade testfunktioner för att besiktningsorganet med enkelhet kan utföra nödvändiga test för att hissen ska bli godkänd. LX-Apparatskåp är alltid utrustat och förberett för A3.

 

Antal använda kabelparter i Korgkabel:

-          230V = 12st.

-          24V = 2st.

-          CANopen bus = 2st.

-          Nödtelefon = 4st.

Antal använda kabelparter i schaktstam:

-          Sträckvikt = 2st.

-          Nödstopp = 2st.

-          Dörrkontakter = 2st.

-          Nödtelefon = 4st.

-          24V = 2st.

-          CANopen-bus = 2st.

 

Monitorering:

I maskinrummet har det placerats en dator installerad med WinMOS för monitorering av hissarna så att driftpersonal lätt kan söka information. Vidare är det anslutet med 4G-modem för fjärruppkoppling. Programmet WinMOS 300 klarar att monitorera upp till 100 hissar i grundpaketet, har full tillgång till fel, meddelanden, vikt, position, energiförbrukning - kort sagt allt som behövs för diagnos, programmering, statistik och  analys av driftförhållanden.


Projekt Riksdagen
2011-06-16
Skrivet av: Roger Wickman

Projektet består av: 2st hissar i grupp, fullkollektiv. Hiss RH01 har 8 plan och RH02 har 7 plan och enkel automatdörr. Frekvensstyrning är från Ziehl-Abegg, RH01 är på 62A och RH02 är på 40A. Maskinrummet är beläget ovanför schakt och befintliga maskiner används. 1st singelhiss, en knapp fullkollektiv, 7 plan. Utvändiga dörröppnare på varje plan där det är blandat mellan Besam och Tormax. Frekvensstyrning är från Ziehl-Abegg med storleken 32A. Maskinrummet är beläget ovanför schakt och befintlig maskin används.

Systemet är utrustat med Bluemodus (energisparläge) i 3 delar:
1. Korgbelysning. Träder i kraft vid ledig hiss och inställd tid. Uppvakningstiden är omedelbar.
2. Våningsvisare. Träder i kraft vid ledig hiss och inställd tid. Uppvakningstiden är omedelbar.
3. Frekvensstyrning energisparläge. ”Save mode” Träder i kraft vid ledig hiss och inställd tid. Uppvakningstiden är ca 5 sekunder. Dessa energisparande funktioner passar alldeles ypperligt då installationen görs där bland annat Miljöpartiet har sitt kansli.

I/O från CANopen-Lift
Yttre anrop samt prioriterat anrop av hissar sker direkt via I/O på våningsvisare FD4-CAN.  FD4-CAN fungerar som en nod för varje våning och har 4 stycken I/O som är fritt programmerbara.

 

Hiss RH01 och 02:

 • I/O 1 = Upp-anrop
 • I/O 2 = Ned-anrop
 • I/O 3 = Anrop för resa till källarplan
 • I/O 4 = Ledig

Hiss NH01:

 • I/O 1 = Hitanrop
 • I/O 2 = Dörröppningsknapp
 • I/O 3 = Ledig
 • I/O 4 = Ledig

Korganrop samt öppnings-, stängnings-, och prioritetskörningsfunktioner sker via I/O på CAP-01 kort, varje kort har 8 stycken I/O.

Dessa funktioner kan med enkelhet programmeras till valfri funktion med CANwizard.

 

Enheter som ingår i CANopen-Lift för detta projekt:

 • Frekvensstyrning 3BF från Ziehl-Abegg AG.
 • Lastgivare AE12 från Henning GmbH.
 • CPU BP306 från Böhnke + Partner GmbH.
 • Absolut positionering GXP5 från IVO GmbH & CO.
 • Korg CPU CLK-02 från Böhnke + Partner GmbH.
 • I/O kort CAP-01 i korgtablå från Böhnke + Partner GmbH.
 • Våningsvisare i korg och utvändigt FD4-CAN från Hisselektronik Sweden AB.
 • Diagnoskort för CANopen-Lift bus LX-ADP01 från Hisselektronik Sweden AB.

Projekt Dalens sjukhem
2011-04-28
Skrivet av: Roger Wickman
Projektet består av 4st Sänghissar i grupp, fullkollektiv, 8 plan med enkel automatdörr. Frekvensstyrning och syncron-maskiner är från Ziehl-Abegg, med storleken 23A. Maskinrummet är beläget ovanför schakt.

Bluemodus

Systemet är utrustat med Bluemodus (energisparläge) i 4 delar:

 1. Korgbelysning. Träder i kraft vid ledig hiss och inställd tid. Uppvakningstiden är omedelbar.
 2. Våningsvisare. Träder i kraft vid ledig hiss och inställd tid. Uppvakningstiden är omedelbar.
 3. Frekvensstyrning energisparläge. ”Save mode” Träder i kraft vid ledig hiss och inställd tid. Uppvakningstiden är ca 5 sekunder.
 4. Frekvensstyrning totalt energisparläge. ”Deep sleep mode” Träder i kraft vid programmering av veckour i BP306 och bör endast användas under nätter eller helger och där man med säkerhet vet att hissen ej kommer att betjänas under en längre tid. Uppvakningstiden är ca 15 sekunder.

 

I/O från CANopen-Lift
Yttre anrop samt prioriterat anrop av hissar sker direkt via I/O på våningsvisare FD4-CAN.
FD4-CAN fungerar som en nod för varje våning och har 4 stycken I/O som är fritt programmerbara, i detta fall betjänar:
-   I/O 1   Upp-anrop
-   I/O 2   Ned-anrop
-   I/O 3   Prioriterat anrop
-   I/O 4   Ledig
Korganrop samt öppnings/stängningsfunktioner sker via I/O på CAP-01 kort. Varje kort har 8 stycken I/O.Dessa funktioner kan med enkelhet programmeras till valfri funktion med CANwizard.

 

 

Service mode
När det kommer till hissar i större grupper så kan det vara svårt att få tag i just den hissen man vill utföra servicen på. För att lösa detta problem så har varje hiss utrustats med en ingångsfunktion som försätter hissen i ett så kallat Service-läge. När denna ingång blir aktiverad kommer hissen att kliva ur gruppsystemet, betjäna alla inneliggande korganrop för att sedan göra en resa till servicevåningen (programmerbar), öppna och stänga dörrarna. Den startar sen en resa nedåt med 2400mm (programmerbart). Nu i detta läge är hissen i service-läge.

 

 

Enheter som ingår i CANopen-Lift för detta projekt:

 • Frekvensstyrning 3BF från Ziehl-Abegg AG
 • Lastgivare AE12 från Henning GmbH
 • CPU BP306 från Böhnke + Partner GmbH
 • Absolut positionering Limax2 från Elgo
 • Korg CPU CLK-02 från Böhnke + Partner GmbH
 • I/O kort CAP-01 i korgtablå från Böhnke + Partner GmbH
 • Våningsvisare i korg och utvändigt FD4-CAN från Hisselektronik Sweden AB
 • Diagnoskort för CANopen-Lift bus LX-ADP01 från Hisselektronik Sweden AB.

Seriell kommunikation mellan styrsystem och frekvensstyrning
2011-03-01
Skrivet av: Roger Wickman

Styrsignaler med DCP3-anslutning
Styrsignaler med DCP4-anslutning
Frekvensstyrda drivsystem ställer alltid höga krav på operatören. Man kan dock inte föreställa sig dagens hissteknik utan dem.

För att klara av en resa utan att orsaka problem för människans upplevelse måste många parametrar i frekvensstyrningen fastställas; hastighet, bromssträckor, inbromsning, etc. så att systemen kan fungera på ett optimalt sätt. Detta kräver att teknikerna ska ha erfarenhet och tid för att justera parametrar till den mest optimala förutsättningen för den specifika hissen.

 

För att optimera samspelet mellan styrsystem och drivsystem, samt minska den tid som krävs för att få systemet i bruk har protokoll tagits fram för att möjliggöra seriell kommunikation. I protokollet DCP1 och DCP2 togs de första stegen i denna utveckling. I moderna omvandlare har CANopen-lift-protokollet redan ersatt dem. Sedan början av utvecklingsarbetet på DCP1 och DCP2 (protokoll från Loher och Böhnke + Partner), har mycket hänt. Protokollen DCP1 och DCP2 har helt ersatts med den fortsatta utvecklingen av DCP3 och DCP4. Många tillverkare har redan dessa protokoll i sina produkter och protokollets specifikationer finns nu tillgängligt för allmänt bruk på internet.Fördelar med seriell kommunikation

DCP3 och DCP4 är seriella protokoll som överför styrkommandon, statusinformation, felmeddelanden, positionsinformation och displayinnehåll via en RS-485 punkt-till-punkt-anslutning. Detta ger många fördelar:

•    Reducerad ledningsdragning.
•    Förberett för “plug in”.
•    Inga interface-reläer.
•    Display i frekvensstyrning ej nödvändig.
•    Förbättrad statushantering till frekvensstyrningen.
•    Fjärrdiagnos och fjärrinställning av parametrar även möjlig för frekvensstyrningen.
•    Mycket pålitlig.
•    Etablerad på marknaden.
•    Resonabelt pris.
•    Reducering av parametrar som måste ställas in (DCP4). 
•    Snabbstart möjlig (DCP3 / 4)
•    Direkt inkörning på grund av avståndsprofil (DCP4)
•    Exakt planstopp (DCP4)
•    Ny hantering av anropsmottagning under resa (DCP4 plus)

 

 

DCP3-protokollet

DCP3 ersätter de konventionella parallellsignaler som styr frekvensstyrningen med ett seriellt protokoll. Vidare så kan display och meddelanden överföras via gränssnittet. Detta är en stor fördel, t.ex. för hissar utan maskinrum (MRL), där frekvensstyrningen är monterad i hisschaktet.


Eftersom endast hastigheter och riktning kan överföras i förväg, som i fallet med parallella styrsignaler, måste alla retardationspunkter beräknas som är programmerade i frekvensstyrningen, och sedan optimerats steg för steg under driftsättningen. Krypfarten strax innan stopp kan kraftigt reduceras jämfört med en parallellstyrning, men inte helt undvikas (ingen direkt inkörning).

 

 

DCP4-protokollet

I DCP4 överför styrningen rätt avstånd till nästa våning, samt riktning och den maximala hastigheten till frekvensstyrningen. Frekvensstyrningen använder sedan dessa data för att beräkna den optimala resan, oavsett om det är en lång resa eller en kort resa bestående av några millimeter.


Inställning av parametrar för styrsystem och frekvensstyrning ar därför avsevärt förenklad eftersom ingen avsaktningssträcka skall beräknas och ställas in. Frekvensstyrningen beräknar detta för varje resa, exklusive krypsträckan, så att en direkt inkörning alltid är aktuell. Om den exakta våningspositionen är angiven kommer hissen alltid att stanna exakt i nivå! Kravet på +/- 10mm i den nuvarande EN81 1 / 2 (2010) normen kan ske utan svårigheter med hjälp av DCP4.

 

 

DCP4 Plus (Tillägg)
Är en utvidgning av DCP4, och innebär permanent beräkning och överföring av bromssträckan till styrsystemet. Om styrsystemet har denna information kan den ta nya anrop som uppstår under hela resan, och därigenom ytterligare förbättra restiden i hissen och minska antalet felaktiga resor.
Tyvärr så räcker inte datorkraften till i vissa styrsystem och frekvensstyrningar för att genomföra denna utvidgning av DCP4-protokollet.

 

 

CANopen-Lift – Den öppna standarden för hissar
Under utvecklingen av den internationella standarden CANopen-Lift, användes all samlad kunskap som fanns från utvecklingen av DCP. Detta medförde att funktionerna kunde bli inkluderade i den nya standarden och fortsatt förbättrade. Den internationella standarden (EN 50325-4) är utvecklad i Tyskland, och kompabiliteten av den samma testas regelbundet under så kallade “plugfest”.


I CANopen-Lift-standarden beskrivs inte bara kommunikationen mellan frekvensstyrning och styrsystemet, men även alla funktioner och parametrar relaterade till hissar och hissgrupper. Anslutningen är inte längre en punkt-till-punkt mellan frekvensstyrning och styrsystemet, utan kopplar samman alla elektroniska produkter i en hiss till ett nätverk under det öppna protokollet som grund.


Båda typerna av reglering som beskrivs i DCP3 och DCP4 protokoll inkluderades i CANopen-Lift där de kallas Velocity Mode (DCP3) och Position Mode (DCP4).


Överföring och fjärrstyrning av frekvensstyrningen kan göras från olika enheter via CAN-bus. Denna funktion är inte längre begränsad till styrsystemet för att visa frekvensstyrningens display. Varje enhet av nätverket samt programmeringsverktyg som har en egen display och är ansluten till CAN-bus kan nu visa de andras displayer. Detta gör det möjligt att från frekvensstyrningens display komma åt styrsystemets display, eller att använda en ”smart-phone” för att programmera / övervaka frekvensstyrningen  eller styrsystemet. (Joined but wireless).


Som ett resultat av kommunikation via ett gemensamt bussystem, kan frekvensstyrningen utvärdera positionsdata i absolutvärdesgivaren direkt, och inte beroende av att styrsystemet skall beräkna den återstående bromssträckan. Detta minskar inkubationstiden för frekvensstyrningens positionsdata till noll, och de normala interna algoritmerna kan optimeras.


I CANopen-Lift-applikationsprofil har en mekanism införts för att läsa och visa den exakta felkoden för en utrustning. Denna funktion gör det möjligt för frekvensstyrningen att informera styrsystemet dess exakta feltext. Frekvensstyrningen kan lagra denna information i sitt interna felminne, istället för att lagra den som ett allmänt fel som typ ”omriktarfel”.


För att minska energianvändningen, har ett virtuellt ”energikommando” implementerats i CANopen-Lift funktionen för att fastställa och överföra energivärden som uppmätts, och i sin tur aktivera och avaktivera energisparlägen i alla anslutna enheter. Detta gör att frekvensstyrningen kan informera styrsystemet om energiförbrukningen utan extra mätinstrument. Styrsystemet kan aktivera ett internt energisparläge till vissa delar av frekvensstyrningen omedelbart efter varje resa, utan att behöva stänga av den helt.


I CANopen-Lift finns fyra virtuella positionsenheter som definieras per hiss. Dessa kontrollerar placeringen av hissen oberoende av varandra. En enhet är absolutvärdesgivaren som är ansluten till korgen med hjälp av en kuggrem. En anan virtuell positionsenhet är från frekvensstyrningen med hjälp av encoder-data. Detta innebär att positioneringsdata finns tillgänglig i överflöd och med en jämförelse av de uppmätta värdena kan avdriftsvärdet hållas tillgängligt. Denna information är till stor hjälp vid den årliga besiktningen och kan ge en indikation på slitage av linor och drivhjul.


En snabbstartsfunktion har implementerats i CANopen-Lift. Detta gör att väntetiden efter att dörrarna stänger och innan korgen förflyttas kan minskas till nästan noll.


Även en snabbstoppsfunktion har implementerats. Detta kommando informerar frekvensstyrningen, t.ex. vid ett nödstopp, att hissen ska avsakta så fort som möjligt. Elektriskt slitagefritt stopp är därför möjligt. Om säkerhetskretsen bryts under färd kommer frekvensstyrningen informeras så att strömförsörjningen till last avbryts omedelbart, vilket ökar livslängden på frekvensstyrningen.


Eftersom parametrarna för alla frekvensstyrningar är standardiserade, kan ett enhetligt programmeringsverktyg, som t.ex. CANwizard konfigurera och diagnostisera enheter från varje tillverkare utan att kommunikationen behöver ske via styrsystemet. Detta gör det möjligt för en tillverkare att få tillgång till sin utrustning på distans, och läsa av felinformation eller utföra en programuppdatering.


Med hjälp av universell programvara kan alla kommandon mellan frekvensstyrning och styrsystemet följas i realtid. DCP-protokollet var begränsat till viss information för de två utrustningarna. Nu med CANopen-lift kan informationen inte bara visas på en bärbar dator, utan med hjälp av debug-filter görs även felsökningen enklare. All information kan ges en tidsstämpel och lagras i en loggfil. Detta ger tekniker på fältet en ovärderlig hjälp vid diagnostisering eller lokalisering av fel.


Argumentet "Du kan inte se vad som händer när du använder ett bussystem " är inte längre sant. Det är nu möjligt att se mycket mer, även från längre avstånd. (Fjärrövervakning).


CANopen-Lift-protokollet är idealiskt rustat för framtiden. Olika företag arbetar redan med genomförandet av PESSRAL, (Programmable Electronic System in Safety Related Applications) tillsammans med vilken CANopen och dess förlängning CANopen-Safety har en viktig roll att spela, liksom den utgör grunden för framtida säkerhetsfunktioner för morgondagens hissar.
 


Projekt Alceahuset.
2011-01-18
Skrivet av: Roger Wickman
Projektet består av 2st hissar i grupp, 4 plan fullkollektiv med enkeldörr. Frekvensstyrning är från Ziehl-Abegg, och är av modellen 3CY 62A. Befintliga maskiner behålls och är av typen Schindler W57, 2-Hastighet, 13,2Kw 48,5A. Hastighet 1m/s Blockat 2:1. Last 1200kg 16 personer.

3CY

 

I detta projekt kommer frekvensstyrningarna att monteras externt från apparatskåpet. Med CANopen Lift innebär detta att kablage mellan Apparatskåp och frekvensstyrning  kommer att vara minimal för 3-fas matning, kontaktorövervakning, Broms och kontaktormatning samt styrsignaler CANopen Lift.

Parametrisering och diagnostisering av frekvensstyrningen kan ske antingen från apparatskåpet över CANopen Lift, eller direkt från 3CY med Zetapad.

 

Funktioner och material.

 • Dörröppningknapp.
 • Dörrstängningsknapp.
 • Tidig dörröppning.
 • Efterinställning öppen dörr.
 • Energisparfunktion ”Blue Modus”.
 • Montage/Återkörningsdon med 3M kabel
 • Safeline 3000 GSM.

Enheter som ingår i CANopen-Lift för detta projekt:

 • Frekvensstyrning 3CY från Ziehl-Abegg AG.
 • CPU BP306 från Böhnke + Partner GmbH.
 • Absolut positionering GXP5 från IVO GmbH & CO.
 • Korg CPU CLK-02 från Böhnke + Partner GmbH.
 • I/O kort CAP-01 i korgtablå från Böhnke + Partner GmbH.
 • Våningsvisare i korg  FD4-CAN från Hisselektronik Sweden AB.
 • Våningsvisare och I/O till Anrop FD¤-CAN från Hisselektronik Sweden AB.
 • Diagnoskort  för CANopen-Lift bus LX-ADP01 från Hisselektronik Sweden AB.

Projekt Handelsbanken
2010-12-06
Skrivet av: Roger Wickman
Projektet består av 5st hissar där H3-H4 jobbar i grupp och består av 8 plan med enkeldörr samt prioriterat anrop till H4. H17-H18 jobbar i grupp och består av 11 plan med dubbla dörrmaskiner och har rak genomgångsplan på U1-S1 och U2-S2, samt närliggande plan mellan U0-S0 (200mm), U3-S3 (400mm) och U4-S4 (600mm).

Frekvensstyrning och syncron maskiner är från Ziehl-Abegg, minsta är på 23A och största 32A. Maskinrummen för H3-H4 och H17-H18 är på nedre plan sida. Hissarna är av typen personhissar med fullkollektiv. H17-H18 är utrustad med specialanrop. Dörröppning vid rak genomgång sker med selektiv brandcellsöppning, menas att dörr A och B aldrig kan öppnas samtidigt, om yttre eller inre anrop är kvitterade till de raka genomgångsplanen så kommer A dörr öppna och stängas, följt av att B dörr öppnar och stänger. H14 ”Mässinghissen” går som singelhiss och har 7 plan, fullkollektiv.

Närliggande plan ”specialfunktion”?

 

Oavsett om vi kör DCP ”Drive Control Position” eller CANopen-Lift så kan närliggande plan aldrig mer räknas som specialfunktion. Man behöver alltså inte ställa in någon mjukvara eller lägga till hårdvara för att kunna köra hissen till eller mellan närliggande plan. (endast inlärning av position för våningsplanen (Behövs).

 

I/O från CANopen-Lift.

Anrop av hissar samt styrning av våningsvisare VV3 sker via I/O från CANopen-Lift schaktnoder. Dessa kort är utrustade med 8st in/ut-gångar. Max antal utnyttjade I/O är 6st, 3st för anrop Upp, Ned, och prioriterat anrop. 3st för Pil Upp, Ned, och ankomstsignal. 2st fria I/O per våning som med enkelhet kan programmeras upp till valfri funktion med CANwizard.

 Funktioner och material.

 • Lastningsknapp.
 • Dörrtidsförkortning.
 • Brandlarmsstyrning till 2 selektiva plan.
 • Drift/Summalarm.
 • Tidig dörröppning.
 • Energisparfunktion ”Blue Modus”.
 • Montage/Återkörningsdon med 3M kabel (H14 7M kabel)
 • Safeline 3000 PSTN.
 • Nedfartsspärr.

Enheter som ingår i CANopen-Lift för detta projekt:

 • Frekvensstyrning 3BF från Ziehl-Abegg AG.
 • Lastgivare AE12 från Henning GmbH.
 • CPU BP306 från Böhnke + Partner GmbH.
 • Absolut positionering GXP5 från IVO GmbH & CO.
 • Korg CPU CLK-02 från Böhnke + Partner GmbH.
 • I/O kort CAP-01 i korgtablå och i schaktlådor från Böhnke + Partner GmbH.
 • Våningsvisare i korg  FD4-CAN från Hisselektronik Sweden AB.
 • Diagnoskort för CANopen-Lift bus LX-ADP01 från Hisselektronik Sweden AB.

Nu levererar vi de två första triplex-systemen!
2010-10-11
Skrivet av: Roger Wickman

Hisselektronik's apparatskåp
BlueModus - energisparfunktioner
Projektet levereras till Kv. Stora Katrineberg där vardera triplex består av två stycken personhissar på nio plan med ”upp- & nedanrop” på A-sida, samt en varuhiss på nio plan med ”hit-anrop” på A-sidan. B-sidan på varuhissen består av raka genomgångar på plan tre, fyra och fem, med ”upp- & nedanrop”, samt ”hit-anrop” på plan nio.

Hiss 2 och 3 kommer alltid betjäna gruppsystemet. Hiss 1 som är varuhiss kommer fungera som en singelhiss, men när anropsbelastningen anses för hög kommer denna kliva in i gruppsystemet och avlasta Hiss 2 och 3.

 

Hela gruppstyrningen är ansluten med 2 kabelparter via CANopen-Lift.

Anrop av hissar sker via I/O från våningsvisare FD4-CAN. Detta medför en betydande reducering av kabelparter i schaktstammen. Om extra funktioner behövs läggas till i framtiden så kommer det endast att behöva ske via programmering med verktyg som CANwizard.

 

Frekvensstyrningen kommer att arbeta med "Position mode", som lite kortfattat innebär snabbare inkörning och betjäning av plan. All programmering och avläsning sker via BP306 display och knappar.

 

Energisparfunktioner sker via ”BlueModus” och omfattar:

 • Korgbelysning.
 • Display i BP306.
 • Våningsvisare FD4-CAN.

Dessa enheter reducerar sin egen energiförbrukning när systemet skickar ut ”BlueModus”-meddelandet. Enheterna avgör själva om det är möjligt att gå ner i energisparläge. När en funktion, (t.ex. anrop) aktiveras så kommer dessa enheter återgå till full funktion.

 

 

Enheter som ingår i CANopen-Lift för detta projekt:

 • Frekvensstyrning 3BF från Ziehl-Abegg AG.
 • Lastgivare AE12 från Henning GmbH.
 • CPU BP306 från Böhnke + Partner GmbH.
 • Absolut positionering GXP5 från IVO GmbH & CO.
 • Korg CPU CLK-02 från Böhnke + Partner GmbH.
 • I/O kort CAP-01 i korgtablå från Böhnke + Partner GmbH.
 • Våningsvisare i korg och utvändigt FD4-CAN från Hisselektronik Sweden AB.
 • Diagnoskort för CANopen-Lift bus LX-ADP01 från Hisselektronik Sweden AB.