Change language:
 

Hisselektroniks historia

1995
Hisselektronik grundas av Lars Gustafsson, produktsortimentet tas fram successivt och specifikt för hissindustrins behov av styrsystem, talmaskiner och våningsvisare.

1998
Verksamheten växer med utveckling av nödtelefoner.

1999
De första GSM-baserade nödtelefonerna installeras.

2002
De första internationella distributionsavtalenundertecknas.

2004
Företaget flyttar till de nuvarande lokalerna i Tyresö, då på 600 kvadratmeter, idagpå 2800 kvadratmeter med utrymme för ytterligare expansion.

2007
Den internationella expansionen intensifierasmed etablering av systerbolaget SafeLineEurope i Bryssel, samma år utser Veckans Affärer SafeLine Sweden till ”Superföretag” och Dagens Industri rankar Hisselektronik som ”Gasellföretag”. Sedan dess har framgångarna fortsatt och vi har tilldelats dessa utmärkelser varje år!

2008
Vi expanderar på Europas viktigaste hissmarknad Tyskland och grundar SafeLine Deutschland.

2009
Grundaren Lars Gustafsson tar rollen som koncern- och utvecklingschef. I oktober tas beslut om att köpa mjukvaran CANopenLift från tyska Böhnke + Partner och att vara med i satsningen på en öppen standard för styrsystem, introduktionen sker på mässan Interlift och vi tar emot vår första order på fyra apparatskåp med början på Oslogatan 36 i Kista.
 
2010
Moderbolaget Hisselektronik AB byter namn till SafeLine Sweden och bildar därefter dotterbolaget Hisselektronik Sweden AB. Hisselektronik fokuserar på egenutvecklade lösningar för apparatskåp och marknadsför andra hissprodukter som ljusridåer, knappar, tablåer och dörrar. Den första hissdörren levereras från oss i julioch de första färdiga skåpen levereras och installeras.
 
2011
Första gruppstyrningen säljs och installeras på Handelsbankens huvudkontor på Kungsträdgårdsgatan, totalt fem hissar.
 
2012
Den första kompletta hissen levereras till Utanfors i Borlänge.
 
2013
Detta år påbörjas leveransen av vårt hittills största projektet, åtta hissar i grupp till Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Hisselektronik lanserar styrsystemet LX108, de första styrsystemen levereras till kund under hösten.
Vi byter affärssystem under våren 2013 och inleder ett samarbete med Monitor ERP System.

2014
Första kompletta hydraulhissen levereras till Kristinedal, Stockholm.
Hisselektronik utökar samarbetet med Meiller Aufzugtüren, i augusti levereras de första skjutdörrarna till kund.

2015
Hisselektronik Sweden AB bryts ut från SafeLine Sweden, ägarstrukturen behålls. Mjukvaran av THOR och ideerna visas som en teaser under InterLift mässan.Leveranserna av skjutdörrar från Meiller tar fart.

2016
Ett år som börjar strävsamt för oss då nya intressenter trätt in på marknadenoch tagit form, produktutvecklingen fortsätter dock än mer intensifierat. Den första leveransen av "HCD" Hall Call Destination till forna S:t Görans gymnasium sker, detta blir möjligt i och medatt Kollmorgen ser fördelarna med CANopen Lift och startar sin resa med implementering av CANopen Lift. THOR tar sina första steg i början på året, en liten premiärvisning sker av THOR på Engelska mässan LiftEx följt av två till premiärvisningari Sverige, Hisselektronik Öppet hus och Nordiska Hissmässan. I det här läget körs det nya styrsystemet THOR med fullt Implementerad CANopen Lift tillsammans med hårvaran NX-T1. ERS 2G Energy Recovery System visas för första gången samt P2S Plug&Single-Phase 1-fas matning till hela hissen. 
 
Hisselektronik utvecklar styrsystemet LX118, lansering är planerad under början av 2017, styrsystemet kommer inledningsvis att levereras med BP108 och är förberett för THOR som senare fasas in.