Change language:
 

Hisselektroniks miljöpolicy

En effektivare energianvändning är en förutsättning för att vi ska nå miljömålen.
Miljöpolicyn är vårt verktyg för att sträva mot miljömålen och skapa effektiva och smarta installationer.

Vårt miljöengagemang stannar alltså inte inom företagets fyra väggar utan fortsätter ute hos kund.
Vi strävar efter att minska kundens miljöpåverkan genom enerisparfunktioner som standard i våra styrsystem.
Vi sammarbetar med universitet och företag i energiprojekt för att ta fram effektiva produkter som möjligör lägre energiåtgång.

Ladda ner vår miljöpolicy här!