Change language:
 

Övrigt hissmaterial » Lightwatcher

Lightwatcher

PRODUKTINFORMATION

Energibesparing för befintliga hissar


Lightwatcher kan släcka ner befintlig korgbelysning. Enheten innehåller en vibrationssensor som omedelbart vid minsta vibration tänder ljuset, till exempel vid dörröppning.

Enkel justering av:

  • Känslighet
  • Tidsfördröjning 

Monteras på korgtaket eller i korgtakslådan och kopplas in mellan den befinliga matningen till korgbelysningen via relä i enheten.

Befinliga våningsvisare och annan utrustning kan även släckas ner med hjälp av Weightwatcher.