Vi har beslutat att förlänga den generella garantitiden för samtliga produkter från 2 till 5 år, vilket har uppdaterats i våra försäljningsvillkor. De nya villkoren med den förlängda garantitiden gäller fr.o.m. 2024-01-01.