Vad är fördelarna med CANopen-Lift?

Fördelarna med ett buss-system är uppenbara. Snabbare installation, mindre material, möjlighet till identifikation av felorsak snabbare. Istället för att varje enhet skall ha ett eget styrsystem/hjärna så blir allt uppkopplat i ett nätverk och information kan användas av andra enheter i nätverket.

En annan stor fördel är att man inte binder sig till enskilda tillverkare, CANopen-Lift innebär frihet att välja leverantör. CANopen-Lift är en standard där alla är välkomna att delta på lika villkor och har man som tillverkare valt att delta i en standard, så blir installatören/slutkunden inte heller bunden till den enskilda leverantören. Istället kan kunden köpa produkter av alla leverantörer inom standarden.

Hisselektroniks system blir därför väldigt modulärt och enkelt bygga ut med nya funktioner, programmera om och hålla ajour med framtiden.

Länk: http://en.canopen-lift.org/wiki/Main_Page