PDF dokumenten bör fyllas i på dator. Alternativt skrivas ut och fyllas i, scannas och skickas. Man bör ej använda dessa digitalt via en mobiltelefon/digital surfplatta om man inte säkerställt digital kompatibilitet.

(spara dokument lokalt på skrivbord eller liknande; säkerställ att man öppnar dokument i nyare version av Adobe Acrobat PDF. Högerklicka på länk välj ”spara länk som” eller motsvarande.)

Om man öppnar dokument via webbläsare så använd funktionsknapp ”Öppna i skrivbordsversion” eller liknande, eller spara lokal kopia enligt ovan.

OBS! Om man fyller i digitalt så använd Adobe Acrobat PDF för digital kompatibilitet. Om man fyllt i dokument med annat program och inte kan använda funktionsknappar på slutet för att skicka/spara/skriv ut så använd meny och välj ”Spara som” (Windows kortkommando ofta: Shift+Ctrl+S) / ”Skriv ut” (Windows kortkommando ofta: Ctrl+P) eller liknande. Skriv ut till lokal skrivare eller direkt som PDF eller dylikt.