Hisselektronik är återförsäljare åt Henning och Miselect. Vi säljer både linvågar, donut och balkvågar.

Vid beställning av nya maskiner rekommenderar vi starkt att korgvikt är upptagen på förhand, varav Henning MSM12 är en av produkterna som möjliggör sådan kontroll.

Om lastgivare AE12 köps ihop med projekt, och stor korgtakslåda, så integrerar vi centralenheten i korgtaklådan.

Exempelbild AE12