Hisselektronik är återförsäljare åt Dinacell, Henning och Miselect. Vi säljer både linvågar, donut och balkvågar.

Vid beställning av nya maskiner rekommenderar vi starkt att korgvikt är upptagen på förhand, varav Henning MSM12 är en av produkterna som möjliggör sådan kontroll.

Om lastgivare köps ihop med projekt, och stor korgtakslåda, så kan vi i de flesta fall integrera centralenheten i korgtaklådan om 1:1, eller balkvåg.

Exempelbild AE12