Vi säljer kompletta tablåer i olika material till projekt utefter kundspecifikation. Stående, liggande, i pulpet utförande, vinklat utförande. Utan braile, med braile. Med extra graveringar och andra special önskemål.

Tablåerna bestyckar vi med I/O kort, FD4, knappar efter alla olika specificationer (vanliga, vandal samt större Annex G och i olika färger. Våningsvisare (FD4 punktmatris eller TFT)

För att se våra teman för TFT, tryck här.

Exempelbild
Exempelbild