Hisselekronik säljer schaktbelysningsslingor (LED) i färdiga längder.

Till detta erbjuder vi impulsstyrning i extern kapsling, alternativt inbyggt i skåp. För styrning kan man sätta dragströmställare, återfjädrande knapp i maskinrum eller på korgtak.

Vi erbjuder även bistabil dragströmställare där även mindre laster kan drivas direkt utan en hel impulscentral.