Montageplåt anpassat till äldre kapsling för att möjliggöra att behålla vajerlyft för äldre broms och utlösning HR med vajer. (montageplåt på detta specialprojekt 300×620)

Vissa delar av komponenter har monterats i schakt för att befria plats på kapsling ute på plan.

Montageplåt 300×620
Befintlig kapsling
Schakttopp med drivsystem samt extra skåp