Montageplåt (105×1800) anpassat till äldre befintlig kapsling.

Vissa delar av komponenter har monterats i schakt för att befria plats på kapsling ute på plan.