Växelmaskin

-LS = lång axel
Max Statisk last – 4300 kg
Max last kapacitet 1:1 – 1250kg
VVVF Effektområde: 7,5 … 20kW (50Hz) – 8,2 … 18kW (60Hz)
AC2 Effektområde: 5,1 … 11 kW (50Hz) – 5,5 … 12kW (60Hz)
Hisshastighet – 0,4 … 4m/s (50Hz) – 0,5… 4,8m/s (60Hz)
Drivskivor – 450 … 700mm
Utväxlingar – 1/55; 1/43; 1/35; 2/53; 2/43; 3/41
Oljemängd – 9l
Maskinvikt – 450kg

Illustrativ bild