Beredningsunderlag laddas hem som PDF. (flera sidor; olika för K4F och M4F då gemensam PDF). Läs instruktioner nedanför. Tillhörande länkar till filer återfinns längst ner på denna sida.


Vänligen fyll i sidan 4 i bifogat beredningsunderlag och returnera till oss.

Om dörren ska ha EN81-20 låsning behöver vi veta hur många plan hissen har, bocka i rutan längst upp till vänster och ange antal plan.

Studera gärna ”Lathunden” på sidan 2 samt tabellen på sidan 5.

Tänk på att det är inbyggnadsmåttet vi refererar till, inte dagöppningen.

Dörröverstyckets standardhöjd på K4F är 268 mm, drivenheten tar plats inåt över taket så det måste vara fritt ca 185 mm från dörröverstyckets framkant, se bild Dörröverstycke.

Lägre dörröverstycke, min 116 mm, och högre dörröverstycke, max 400 mm kan beställas mot tillägg.

Dörrbladens standardhöjd är 2000 mm, högre dörrblad, max 2600 mm, kan beställas mot tillägg.

Om valet står mellan högre dörrblad och högre dörröverstycke så är kostnaden för högre dörrblad större än för högre dörröverstycke.

Fönster beställs parvis, max 4 par, dvs 8 fönster per dörr.

Dörrbladen är tillverkade av aluminium.

Beklädnad av dörrbladens synliga sida (insida mot korg) kan beställas mot tillägg.

Pulverlack av dörrblad enligt RAL-skala kan beställas mot tillägg.


OBS! Om man fyller i digitalt så använd Adobe Acrobat PDF för digital kompatibilitet. Om man fyllt i dokument med annat program och inte kan använda funktionsknappar på slutet för att skicka/spara/skriv ut så använd meny och välj “Spara som” (Windows kortkommando ofta: Shift+Ctrl+S) / “Skriv ut” (Windows kortkommando ofta: Ctrl+P) eller liknande. Skriv ut till lokal skrivare eller direkt som PDF eller dylikt.

Klicka på bild för fullstor bild (med information!)

Klicka för fullstor bild (med information!)

Läs ovan information / bra veta / säkerställ du tittat på ovanstående bild innan du trycker på nedanstående länkar.

Beredningsunderlag med tillhörande mått-data (lathund/tabell) (högerklicka och välj gärna ”Spara länk som” eller liknande lokalt till dator, säkerställ att man öppnar med nyare Adobe Acrobat för bästa säkerställda upplevelse)

Dörröverstycke bild (K4F, EN81-20)

Intyg – EU Declaration of Conformity